Plutselig uventet spedbarnsdød er det samme som krybbedød.