Purulent, som inneholder, produserer eller består av puss.