Purulent er det som inneholder, produserer eller består av puss.