Radiodermatitt er hudbetennelse fremkalt av ioniserende stråling, se stråleskade.