Revma-, reuma-, rheuma- (av revma), forstavelse som har med revmatiske sykdommer å gjøre.