Rhinologi er læren om nesen og sykdommer og skader i nesen.