Ringorm er en overfladisk soppinfeksjon i huden. Se tinea.