Hudinfeksjon er en sykdom som skyldes at en encellet organisme, mikrobe, trenger inn i huden. Huden kan infiseres med et bredt utvalg mikrober som virus, bakterier og sopp. Noen mikrober har spesiell tilbøyelighet til å angripe huden og forekommer derfor hyppig. Sykdommer som smitter via luftveiene og deretter gir utslett, slik som vannkopper og meslinger, regnes ikke som hudinfeksjoner. Hele artikkelen