Sammenvoksninger, brukes i medisinen særlig om adheranser.