Sammenvoksninger brukes i medisinen særlig om adheranser.