Sansecelle, celle som oppfanger sanseinntrykk, som lys, lyd, smerte og berøring. Se også sansene.