Nevrobiologi

Nervesystemet, alle nervecellene og deres utløpere, har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll over muskler og kjertler (effektororganene), samt å motta og lede impulser fra omgivelsene. Nervesystemet løser denne kompliserte oppgaven ved hjelp av sin spesielle evne til å formidle og behandle signaler. Nervesystemet deles anatomisk inn i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og funksjonelt deles det inn i det somatiske og det autonome nervesystemet. Hele artikkelen

Ny artikkel