Second opinion, fornyet vurdering (særlig av annen person enn den som foretok den opprinnelige vurderingen) av diagnose, behandling eller lignende. Pasientrettighetsloven gir pasientene rett til å få foretatt en fornyet vurdering av sin helsetilstand av andre dersom han/hun ikke er fornøyd med en tidligere vurdering fra spesialisthelsetjenesten (se rett til vurdering).