Sialo- er en forstavelse som betyr 'spytt'-, 'spyttkjertel-'.