Skjeggsopp er en folkelig fellesbetegnelse for skjeggrotinfeksjon.