Spaltelampe, spesialinstrument med mikroskop (forstørrer 6–40 ganger) som brukes for å undersøke øyet. Man belyser øyet med en strålebunt som kan gjøres ganske smal (spalte) samtidig som man observerer øyet gjennom mikroskopet, eventuelt ved hjelp av kontaktglass.