Steno-, forstavelse som betyr smal, trang eller innsnevret.