Subakutt er noe som ikke er helt akutt. Betegnelsen brukes om sykdommer som utvikler seg relativt raskt, og om sykdommer som kan forventes å vare bare begrenset tid.