Synspurpur, tidligere betegnelse på rhodopsin, fotokjemisk pigment i netthinnens stavceller.