Rhodopsin, tidligere kalt synspurpur, rødaktig, organisk fotokjemisk fargestoff (pigment) som finnes i netthinnens stavceller; blekes av lys og bygges opp igjen i mørke. Avblekningen av rhodopsin setter i gang en kjemisk reaksjon, som igjen utløser et elektrisk signal som føres videre til hjernebarken, slik at man oppfatter lyset.A-vitamin (retinol) inngår som en vesentlig bestanddel i rhodopsin. Under avblekningen blir A-vitamin frigjort, men mesteparten blir gjenvunnet og brukt på nytt. Imidlertid vil en liten del gå tapt, slik at man er avhengig av en viss tilførsel av A-vitamin. Hvis dette ikke skjer, vil nattsynet gradvis bli dårligere. Se også synet. Illustrasjon, se fargesyn.