Tachy- er en forstavelse (et suffiks) som betyr rask-, hurtig-. Den norske skrivemåten er taky-.