Takverdi, høyeste tillatte konsentrasjon av en forurensning i arbeidsatmosfæren. Se yrkeshygienisk grenseverdi.