Grenseverdier for arbeidsmiljø er grenser for den tillatte mengden av kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren og av andre faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Grenseverdiene er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier fra 2013. Ved siden av bestemmelser for ulike kjemikalier inneholder denne også bestemmelser om fysiske og biologiske faktorer som støy og smittefare. 

Grenseverdier for kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren angir den gjennomsnittlige konsentrasjonen av en luftforurensning som kan aksepteres på arbeidsplassen i fem ukedager med åttetimers dag. Slike grenser settes for å forhindre vesentlig helserisiko, men ikke nødvendigvis slik at man ikke får noen som helst form for symptomer.

For noen stoffer er det også fastsatt en takverdi i forskriften. Dette er en absolutt verdi som ikke tillates overskredet på grunn av risiko for akutte giftvirkninger. 

Konsentrasjonen av kjemikalier i luft angis vanligvis i ppm (parts per million, milliontedel) eller mg/m3, og for fiberformige partikler (for eksempel asbest) i antall fibrer per ml (cm3).

Omregning (gjelder ved 25 °C og lufttrykk 760 mm Hg) kan gjøres ved følgende formler:

  • konsentrasjon i ppm = 24,45/M* x konsentrasjon i mg/m3
  • konsentrasjon i mg/m3 = M/24,45 x konsentrasjon i ppm

*Molekylvekten av stoffet det gjelder

For bly og kvikksølv gjelder etter den norske forskriften biologiske grenseverdier basert på målinger av stoffene i henholdsvis blodet og urinen.

Tidligere ble yrkeshygieniske grenseverdier for luftforurensning i arbeidsatmosfæren satt som såkalt administrativ norm. På engelsk bruker man betegnelsen TLV (threshold limit value) og på tysk MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) for grenseverdier for arbeidsmiljø. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.