Grenseverdier for arbeidsmiljø er grenser for den tillatte mengden av kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren og av andre faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Grenseverdiene er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier fra 2013. Ved siden av bestemmelser for ulike kjemikalier inneholder denne også bestemmelser om fysiske og biologiske faktorer som støy og smittefare. 

Grenseverdier for kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren angir den gjennomsnittlige konsentrasjonen av en luftforurensning som kan aksepteres på arbeidsplassen i fem ukedager med åttetimers dag. Slike grenser settes for å forhindre vesentlig helserisiko, men ikke nødvendigvis slik at man ikke får noen som helst form for symptomer.

For noen stoffer er det også fastsatt en takverdi i forskriften. Dette er en absolutt verdi som ikke tillates overskredet på grunn av risiko for akutte giftvirkninger. 

Konsentrasjonen av kjemikalier i luft angis vanligvis i ppm (parts per million, milliontedel) eller mg/m3, og for fiberformige partikler (for eksempel asbest) i antall fibrer per ml (cm3).

Omregning (gjelder ved 25 °C og lufttrykk 760 mm Hg) kan gjøres ved følgende formler:

  • konsentrasjon i ppm = 24,45/M* x konsentrasjon i mg/m3
  • konsentrasjon i mg/m3 = M/24,45 x konsentrasjon i ppm

*Molekylvekten av stoffet det gjelder

For bly og kvikksølv gjelder etter den norske forskriften biologiske grenseverdier basert på målinger av stoffene i henholdsvis blodet og urinen.

Tidligere ble yrkeshygieniske grenseverdier for luftforurensning i arbeidsatmosfæren satt som såkalt administrativ norm. På engelsk bruker man betegnelsen TLV (threshold limit value) og på tysk MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) for grenseverdier for arbeidsmiljø. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.