Grenseverdier for arbeidsmiljø er grenser for den tillatte mengden av kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren og av andre faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Grenseverdiene er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier fra 2013. Ved siden av bestemmelser for ulike kjemikalier inneholder denne også bestemmelser om fysiske og biologiske faktorer som støy, elektromagnetiske felt, optisk stråling og smittefare.

Faktaboks

Også kjent som

yrkeshygienisk grenseverdi, grenseverdier for forurensinger i arbeidsatmosfæren, administrativ norm for luftforurensning i arbeidsatmosfæren

Tidligere ble yrkeshygieniske grenseverdier for luftforurensning i arbeidsatmosfæren satt som såkalt administrativ norm. Disse er i dag erstattet av forskrift om tiltaks- og grenseverdier fra 2013.

Kjemisk forurensning

Grenseverdier for kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren angir den høyeste gjennomsnittlige konsentrasjon av en luftforurensning som kan aksepteres på arbeidsplassen over en åttetimers dag. Slike grenser settes for å forhindre vesentlig helserisiko, men ikke nødvendigvis slik at man ikke får noen som helst form for symptomer.

For noen kjemiske forurensninger er det også angitt korttidsverdier. Disse angir høyeste gjennomsnittlige konsentrasjon av luftforurensning som kan aksepteres på arbeidsplassen over en periode på 15 minutter. Noen forurensninger kan ha kortere referanseperiode enn 15 minutter.

For noen stoffer er det også fastsatt en takverdi i forskriften. Dette er en absolutt verdi som ikke tillates overskredet på grunn av risiko for akutte giftvirkninger.

Enheter og omregningsformler

Konsentrasjonen av kjemikalier i luft angis vanligvis i ppm (parts per million, milliontedel) eller mg/m³, og for fiberformige partikler (for eksempel asbest) i antall fibre per milliliter (cm³).

Omregning (gjelder ved 25 °C og lufttrykk 760 mmHg) kan gjøres ved følgende formler:

  • konsentrasjon i ppm = 24,45/M x konsentrasjon i mg/m³
  • konsentrasjon i mg/m³ = M/24,45 x konsentrasjon i ppm

der M er molekylvekten (den relative molekylmassen) av stoffet det gjelder.

Biologiske grenseverdier

For bly og kvikksølv gjelder etter forskriften biologiske grenseverdier basert på målinger av stoffene i henholdsvis blod og urin.

Internasjonale grenseverdier

Grenseverdier eller på engelsk Occupational Exposure Limit Values (OELs) utgis i EU av EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter. I tillegg utarbeider ulike vitenskapelige organisasjoner anbefalte grenseverdier.

Ulike myndigheter eller organisasjon har valgt å bruke egne navn på sine grenseverdier. Eksempler på dette er for eksempel:

  • WEL – Workplace exposure limit (Storbritannia)
  • TLV – Threshold limit value (ACGIH)
  • MAK – Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

GESTIS International Limit Values – gir en oversikt over europeiske og andre internasjonale grenseverdier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg