grenseverdi for arbeidsmiljø

Grenseverdier for arbeidsmiljø er grenser for den tillatte mengden av kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren og av andre faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Grenseverdiene er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier fra 2013. Ved siden av bestemmelser for ulike kjemikalier inneholder denne også bestemmelser om fysiske og biologiske faktorer som støy og smittefare.

Faktaboks

også kjent som:

yrkeshygienisk grenseverdi, grenseverdier for forurensinger i arbeidsatmosfæren, administrativ norm for luftforurensning i arbeidsatmosfæren

Grenseverdier for kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren angir den gjennomsnittlige konsentrasjonen av en luftforurensning som kan aksepteres på arbeidsplassen i fem ukedager med åttetimers dag. Slike grenser settes for å forhindre vesentlig helserisiko, men ikke nødvendigvis slik at man ikke får noen som helst form for symptomer.

For noen stoffer er det også fastsatt en takverdi i forskriften. Dette er en absolutt verdi som ikke tillates overskredet på grunn av risiko for akutte giftvirkninger.

Konsentrasjonen av kjemikalier i luft angis vanligvis i ppm (parts per million, milliontedel) eller mg/m3, og for fiberformige partikler (for eksempel asbest) i antall fibrer per ml (cm3).

Omregning (gjelder ved 25 °C og lufttrykk 760 mm Hg) kan gjøres ved følgende formler:

  • konsentrasjon i ppm = 24,45/M* x konsentrasjon i mg/m3
  • konsentrasjon i mg/m3 = M/24,45 x konsentrasjon i ppm

*Molekylvekten av stoffet det gjelder

For bly og kvikksølv gjelder etter den norske forskriften biologiske grenseverdier basert på målinger av stoffene i henholdsvis blodet og urinen.

Tidligere ble yrkeshygieniske grenseverdier for luftforurensning i arbeidsatmosfæren satt som såkaltadministrativ norm. På engelsk bruker man betegnelsen TLV (threshold limit value) og på tysk MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) for grenseverdier for arbeidsmiljø.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg