Telofase er den siste fasen i mitose, der de to settene av atskilte datterkromosomer begynner å dekondensere, det vil si blir mindre tettpakket, og blir omgitt av hvert sitt kjernehylster. Se celledeling.