Tensjonshodepine er det samme som spenningshodepine.