Terapeutisk er innen medisin noe som har med behandling å gjøre.