Tritanomali, meget sjelden arvelig fargesynsfeil hvor evnen til å se blått er nedsatt eller fullstending manglende. Se også fargeblindhet.