Trombocytopati, samlebetegnelse for lidelser som skyldes mangler ved blodplatene.