Trombocytopati er en samlebetegnelse for sykdommer som skyldes feil ved blodplatene.