Trombopati, det samme som trombocytopati, samlebetegnelse for lidelser som skyldes mangler ved blodplatene.