Trommestikkfingrer er det samme som urglassnegler.