Tuberkelbakterie, bakterie som forårsaker tuberkulose. Fordi bakterien er stavformet, betegnes den ofte også tuberkelbasille. Den nært beslektede Mycobacterium bovis, som forårsaker kvegtuberkulose, kan kalles bovin tuberkelbakterie/-basille.