Tyggeknute er det samme som cusp, det vil si forhøyninger på jekslene som brukes for å knuse og male maten.