Oral anatomi

Munnhulen er fordøyelseskanalens øverste avsnitt som foran er begrenset av leppene og bak åpner seg til nesesvelget (epifarynks) mellom de bakre ganebuene.Overleppen (labium superius oris) og underleppen (labium inferius oris) inneholder en ringmuskel (musculus orbicularis oris) som kan lukke munnspalten (rima oris), samt forskjellig annen muskulatur som gir leppene meget stor bevegelighet. Hele artikkelen