Ubikvitin, lite protein som er til stede i alle kroppens celler. Proteinet fungerer som merkelapp på proteiner som skal brytes ned, ved at ubikvitin fester seg til aminosyresidekjeder på disse proteinene. De ubikvitinerte proteinene gjenkjennes av proteasomer, dvs. enzymkomplekser hvor oppkuttingen av proteinene foregår.