Ufrivillig vannlating, det samme som urinlekkasje og urininkontinens.