Ufrivillig vannlating er det samme som urinlekkasje og urininkontinens.