Ulcerøs, som er karakterisert av sårdannelse forårsaket av sykdom og ikke ytre skade.