Ventralhernie er et samlebegrep for alle former for brokk i bukveggen. Se brokk.