Vepsestikk er insektstikk forårsaket av stikkeveps.