Øsofagus-divertikkel, en avgrenset sekk på spiserøret. Kan gi anledning til svelgbesvær og smerter i brystet som kan forveksles med smerter i hjertet.