Øsofagusatresi, medfødt misdannelse hvor deler av øsofagus (spiserøret) mangler eller er tett. Tilstanden er sjelden med en insidens på én per 3500 levendefødte. Lengden av det manglende eller tette segmentet kan variere. Ofte foreligger også en fistel mellom luftrøret og tarmen, f.eks. mellom det distale spiserøret og luftrøret. Andre misdannelser i tillegg til det tette spiserøret kan også forekomme. Ubehandlet er tilstanden ikke forenlig med liv. Den er en vanskelig oppgave for barnekirurger, men i de fleste tilfeller kan man reparere den medfødte defekten.