Sykdommer i nervesystemet

Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster. Læren om nervesykdommer betegnes nevrologi, og en nevrolog er en lege som er spesialist i nervesykdommer. Psykiske sykdommer hører inn under psykiatrien. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kashif Waqar Faiz

Akershus universitetssykehus

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 121 artikler: