Klinisk psykologi

Klinisk psykologi, samlebetegnelse for all anvendelse av vitenskapelig psykologi til forebygging, utredning og behandling ved psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger. Kliniske psykologer arbeider både med barn, voksne og eldre. De problemer som klinisk psykologi i praksis stilles overfor, kan være høyst ulike; for eksempel atferdsproblemer eller emosjonelle vansker i barnealderen, feiltilpasning i skolemiljø, ungdomsproblemer, rusproblemer, feiltilpasning i arbeidslivet og ekteskapet, nervøse vansker, livskriser, alvorlige psykiske lidelser, eller problemer knyttet til aldring. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Aslaksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Psykoanalyse og psykoanalytisk teori

Inneholder 94 artikler: