Air rage, raserianfall under flyreiser. Regnes som et ikke ubetydelig sikkerhetsproblem for flytrafikk. Kan utløses av for mye alkohol, nikotinabstinens og generelt stress i forbindelse med flyreisen hos disponerte personer. Dette er ingen enhetlig medisinsk diagnose, og gir ikke grunnlag for straffefrihet. I tillegg til straff kan den det gjelder bli nødt til å betale utgifter i forbindelse med ekstra landing.