Sansebedrag er det samme som hallusinasjoner, og kan skrive seg fra alle våre ulike sanser (syn, hørsel, smak, lukt, berøring, balanse- og stillingssans.) Felles for sansebedragene er at de ikke stammer fra reelle signaler fra det aktuelle sanseorgan, og at eksterne personer ikke har den samme opplevelse som den hallusinerte. Syns- og hørselshallusinasjoner er de vanligste. Milde sansebedrag kan forekomme ved uttalt tretthet, sult, feber og sterkt redusert allmentilstand, mens alvorlige sansebedrag gjerne skyldes psykiske lidelser, rus eller bruk av psykoaktive stoffer.