Helseforvaltning

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk, samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner. Bjørn Guldvog er helsedirektør siden 2012.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Sverre Braut

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 21 artikler: