Helseadministrasjon er de forvaltningsorganene samfunnet har opprettet for å planlegge og drive helsetjenesten samt føre tilsyn med denne. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn er sentrale organer i den statlige helseadministrasjonen. Fylkesmannen med Helsetilsynet i fylket representerer den statlige helseadministrasjonen på regionalt og lokalt nivå.

Kommunene og de regionale helseforetakene står etter bestemmelsene i lovgivningen fritt til å velge organisasjonsform for sin helseadministrasjon.

Noen kommuner opprettet en egen helse- og sosialetat for å administrere sosial- og helsetjenesten. Andre kommuner har lagt ansvaret til mer omfattende tjenesteytingsenheter. Det er ikke et krav at den administrative lederen av disse tjenestene skal ha helsefaglig eller sosialfaglig utdanning.

Virksomheten til departementet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og fylkemennene er styrt av regjeringen og Stortinget gjennom statsbudsjettet og årlige tildelingsbrev. De regionale helseforetakene styres av departementet gjennom generalforsamlingen og årlige styringsbrev. Virksomheten til kommunens helse- og sosialetat blir styrt av vedtak i kommunestyret og organer oppnevnt av dette.

Helseadministrasjonen har som hovedmål å optimalisere ressursbruken og forvalte personalressursene slik at tjenestene ytes i samsvar med kravene i lovgivningen, og i henhold til prioriteringer i nasjonale og lokale planer. God personalforvaltning er spesielt viktig fordi den største utgiftsposten i helsetjenesten er personalkostnader.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.