Arnold-Chiaris malformasjon er en undertype av Chiari-malformasjon.