Nevrokirurgi er kirurgisk behandling av sykdommer og skader i nervesystemet, særlig hjernen og ryggmargen.Nevrokirurgi er en medisinsk spesialitet som forutsetter minst seks års videreutdannelse etter turnustjeneste. Med få unntak er norske nevrokirurger ansatt ved universitetssykehus. Det er fire nevrokirurgiske avdelinger i Norge som dekker hver sin helseregion: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) St. Hele artikkelen