BAL, fork. for British Anti Lewisite, dimerkaprol, opprinnelig brukt som motgift mot giftgassen lewisite. Brukes nå ved forgiftninger med arsen og tungmetaller. Kjemisk betegnelse: 2,3-dimerkaptopropanol. Se også dimercaprol.