Farmakologi

Farmakologi, læren om legemidlene, inkluderer kunnskap hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis.I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidlet virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet.Farmakodynamikk handler om legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen, altså «hva legemidlet gjør med kroppen».Farmakokinetikk handler om hva som skjer med et legemiddel fra man tar det til det forsvninner fra kroppen, altså «hva kroppen gjør med legemidlet».I Norge inngår farmakologi i utdanningen av farmasøyter, leger, sykepleiere, radiografer, vernepleiere, tannleger og veterinærer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 15 kategorier:

 1. Antiinfektiver til systemisk bruk
 2. Antineoplastiske og immunmodulerende midler
 3. Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler
 4. Begreper i farmakologi
 5. Blod og bloddannende organer
 6. Dermatologiske midler
 7. Fordøyelsesorganer og stoffskifte
 8. Hjerte og kretsløp
 9. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin
 10. Muskler og skjelett
 11. Nervesystemet
 12. Respirasjonsorganer
 13. Sanseorganer
 14. Urogenitalsystem og kjønnshormoner
 15. Varia