Farmakologi

Farmakologi, læren om legemidlene, inkluderer kunnskap hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis. I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidlet virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet. Farmakodynamikk handler om legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen, altså «hva legemidlet gjør med kroppen». Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 15 kategorier:

 1. Antiinfektiver til systemisk bruk
 2. Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler
 3. Antiparasitære legemidler, insekticider og insektmidler
 4. Begreper i farmakologi
 5. Dermatologiske legemidler
 6. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin
 7. Legemidler som ikke klassifiseres nærmere
 8. Legemidler som virker på blod og bloddannende organer
 9. Legemidler som virker på fordøyelsesorganer og stoffskiftet
 10. Legemidler som virker på hjertet og kretsløpet
 11. Legemidler som virker på muskler og skjelett
 12. Legemidler som virker på nervesystemet
 13. Legemidler som virker på respirasjonsorganer
 14. Legemidler som virker på sanseorganer
 15. Legemidler som virker på urogenitalsystemet og kjønnshormoner

Inneholder 0 artikler: