Farmakologi

Farmakologi, læren om legemidlene, inkluderer kunnskap hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis.I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidlet virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet.Farmakodynamikk handler om legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen, altså «hva legemidlet gjør med kroppen».Farmakokinetikk handler om hva som skjer med et legemiddel fra man tar det til det forsvninner fra kroppen, altså «hva kroppen gjør med legemidlet».I Norge inngår farmakologi i utdanningen av farmasøyter, leger, sykepleiere, radiografer, vernepleiere, tannleger og veterinærer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hedvig Nordeng

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 1 kategorier:

  1. Begreper i farmakologi

Inneholder 528 artikler: