Barnevernsunionen, grunnlagt i Genève i 1920 på initiativ av Eglandtyne Jebb. Organisasjonen fikk sin grunnlov i 1923, revidert i 1948, Genèvedeklarasjonen, som ble tiltrådt av Folkeforbundet og oversatt til 60 språk. Barnevernsunionen har lokale organisasjoner i en rekke land. Se barnekonvensjonen.