Berardinelli-Seip-syndrom er det samme som medfødt generalisert lipodystrofi.